This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Story Hogyan szabályozzák Magyarországon a géntechnológiai tevékenységet?

Release date 11/09/2008

Az Európai Unió (EU) tagállamaiban – köztük Magyarországon is – a GMO-kra vonatkozóan egy egységes jogi szabályozási rend van érvényben. Irányelvek és rendeletek szabályozzák
• a GMO-kkal való kísérletezés,
• a GMO-k behozatalának, felhasználásának, termesztésének,
• a GM termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának
engedélyezését és szabályait, legyen szó génmódosított takarmányról, élelmiszerről vagy egyéb, például ipari célú felhasználási módról.

A magyarországi jogi szabályozás teljes mértékben összhangban van az EU vonatkozó jogi szabályozásával. A géntechnológiai tevékenységről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletek szabályozzák a GMO-k felhasználását és ültetik át a vonatkozó uniós irányelveket a nemzeti jogrendbe. Az Európai Unió GMO-kra vonatkozó rendeletei pedig közvetlenül alkalmazandók Magyarországon.

Magyarország a közép-kelet európai országok közül elsőként alkotta meg a géntechnológiai tevékenységről szóló törvényét (1998. évi XXVII. tv.). A törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek szabályozzák a géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt rendszerű (tehát a környezettel nem érintkező) felhasználását, a GMO-k szabad környezetbe történő kibocsátását, a GM és nem GM növények együtt-termesztését, valamint a GM termékek kereskedelmi forgalomba hozatalát takarmány, élelmiszer vagy egyéb célra. A törvény és a rendeletek szabályozzák az engedélyezési eljárás rendjét, valamint kijelölik az illetékes engedélyező és ellenőrző hatóságokat.

A géntörvény létrehozta a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményező Bizottságot is, amely a géntechnológiával módosított termékek engedélyezésére benyújtott kérelmeket véleményezi az engedélyező hatóságok és szakhatóságok számára, illetve javaslatot ad az engedély elfogadására vagy elutasítására.