This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Cartagena Jegyzőkönyv

Cartagena Jegyzőkönyv a biológiai biztonságról

A Biológiai Sokféleség Egyezmény a genetikailag módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységre is kiterjed, ezért 1995 és 2000 között kidolgoztak egy részletes szabályozást (jegyzőkönyvet), amit 2000. január 29-én fogadtak el Cartagena Jegyzőkönyv néven, és amit 2000 májusában a magyar környezetvédelmi miniszter is aláírt.

A Jegyzőkönyv 2003. szeptember 11-én lépett hatályba. A részes felek (csatlakozott országok, szervezetek) pontos száma és listája itt és itt érhető el.

A Magyar Országgyűlés 2004. január 13-án erősítette meg a Jegyzőkönyvet, amely hazánkban 2004. április 12-én lépett életbe és a 2004. évi CIX. törvény hirdette ki.

A Jegyzőkönyv végrehajtásának részletes szabályairól a Részes Felek kétévente megrendezésre kerülő találkozóin hoznak döntéseket. Az ülés során olyan döntések születnek, amelyek elősegítik a Jegyzőkönyvben foglalt célok hatékony megvalósulását.

Story A Jegyzőkönyvről bővebben
PDF A Jegyzőkönyv szövege magyarul Download
PDF A Jegyzőkönyv szövege angolul Download
DOC Magyarország időközi nemzeti jelentése angolul, 2005 Download
DOC Magyarország nemzeti jelentése angolul, 2005-2007 Download
News Elkezdődött a Cartagena Jegyzőkönyv Részes Feleinek 6. Találkozója
News Lezárult a Cartagena Jegyzőkönyv részes felek konferenciája