This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Text of the Convention by Article

HTML Document Bevezetés - Biológiai Sokféleség Egyezmény
HTML Document 1. Cikkely - Célkitűzések
HTML Document 2. Cikkely - Fogalmak használata
HTML Document 3. Cikkely - Alapelv
HTML Document 4. Cikkely - Illetékességi kör
HTML Document 5. Cikkely - Együttműködés
HTML Document 6. Cikkely - Általános rendszabályok a megőrzésre és fenntartható hasznosításra
HTML Document 7. Cikkely - Azonosítás és ellenőrzés
HTML Document 8. Cikkely - In-situ védelem
HTML Document 9. Cikkely - Ex-situ védelem
HTML Document 10. Cikkely - A biológiai sokféleség komponenseinek fenntartható hasznosítása
HTML Document 11. Cikkely - Ösztönző intézkedések
HTML Document 12. Cikkely - Kutatás és képzés
HTML Document 13. Cikkely - Közoktatás és tájékoztatás
HTML Document 14. Cikkely - Hatásvizsgálat és a káros hatások minimalizálása
HTML Document 15. Cikkely - A genetikai erőforrások hozzáférhetősége
HTML Document 16. Cikkely - A technológia hozzáférhetősége és átadása
HTML Document 17. Cikkely - Információcsere
HTML Document 18. Cikkely - Műszaki és tudományos együttműködés
HTML Document 19. Cikkely - A biotechnológia kezelése és az abból származó haszon elosztása
HTML Document 20. Cikkely - Pénzügyi források
HTML Document 21. Cikkely - Pénzügyi mechanizmus
HTML Document 22. Cikkely - Kapcsolat más nemzetközi egyezményekkel
HTML Document 23. Cikkely - A Felek Konferenciája
HTML Document 24. Cikkely - Titkárság
HTML Document 25. Cikkely - Kiegészítő testület a tudományos, műszaki és technológiai tanácsadásra
HTML Document 26. Cikkely - Beszámolók
HTML Document 27. Cikkely - Viták rendezése
HTML Document 28. Cikkely - Jegyzőkönyvek elfogadása
HTML Document 29. Cikkely - Az Egyezmény vagy a jegyzőkönyvek módosítása
HTML Document 30. Cikkely - Mellékletek elfogadása és módosítása
HTML Document 31. Cikkely - Szavazati jog
HTML Document 32. Cikkely - Az Egyezmény és jegyzőkönyveinek viszonya
HTML Document 33. Cikkely - Aláírás
HTML Document 34. Cikkely - Ratifikálás, elfogadás vagy megerősítés
HTML Document 35. Cikkely - Csatlakozás
HTML Document 36. Cikkely - Hatálybalépés
HTML Document 37. Cikkely - Fenntartások
HTML Document 38. Cikkely - Felmondás
HTML Document 39. Cikkely - Pénzügyi ideiglenes rendelkezések
HTML Document 40. Cikkely- Titkársági ideiglenes rendelkezések
HTML Document 41. Cikkely - Letéteményes
HTML Document 42. Cikkely - Hiteles szövegek
HTML Document I. Melléklet - Azonosítás és ellenőrzés
HTML Document II. Melléklet - 1. rész - A döntőbírósági eljárás
HTML Document II. Melléklet - 2. rész - Békéltetés