This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Az Egyezmény szövege cikkelyenként

 

HTML Document Bevezetés - Biológiai Sokféleség Egyezmény
HTML Document 1. Cikkely - Célkitűzések
HTML Document 2. Cikkely - Fogalmak használata
HTML Document 3. Cikkely - Alapelv
HTML Document 4. Cikkely - Illetékességi kör
HTML Document 5. Cikkely - Együttműködés
HTML Document 6. Cikkely - Általános rendszabályok a megőrzésre és fenntartható hasznosításra
HTML Document 7. Cikkely - Azonosítás és ellenőrzés
HTML Document 8. Cikkely - In-situ védelem
HTML Document 9. Cikkely - Ex-situ védelem
HTML Document 10. Cikkely - A biológiai sokféleség komponenseinek fenntartható hasznosítása
HTML Document 11. Cikkely - Ösztönző intézkedések
HTML Document 12. Cikkely - Kutatás és képzés
HTML Document 13. Cikkely - Közoktatás és tájékoztatás
HTML Document 14. Cikkely - Hatásvizsgálat és a káros hatások minimalizálása
HTML Document 15. Cikkely - A genetikai erőforrások hozzáférhetősége
HTML Document 16. Cikkely - A technológia hozzáférhetősége és átadása
HTML Document 17. Cikkely - Információcsere
HTML Document 18. Cikkely - Műszaki és tudományos együttműködés
HTML Document 19. Cikkely - A biotechnológia kezelése és az abból származó haszon elosztása
HTML Document 20. Cikkely - Pénzügyi források
HTML Document 21. Cikkely - Pénzügyi mechanizmus
HTML Document 22. Cikkely - Kapcsolat más nemzetközi egyezményekkel
HTML Document 23. Cikkely - A Felek Konferenciája
HTML Document 24. Cikkely - Titkárság
HTML Document 25. Cikkely - Kiegészítő testület a tudományos, műszaki és technológiai tanácsadásra
HTML Document 26. Cikkely - Beszámolók
HTML Document 27. Cikkely - Viták rendezése
HTML Document 28. Cikkely - Jegyzőkönyvek elfogadása
HTML Document 29. Cikkely - Az Egyezmény vagy a jegyzőkönyvek módosítása
HTML Document 30. Cikkely - Mellékletek elfogadása és módosítása
HTML Document 31. Cikkely - Szavazati jog
HTML Document 32. Cikkely - Az Egyezmény és jegyzőkönyveinek viszonya
HTML Document 33. Cikkely - Aláírás
HTML Document 34. Cikkely - Ratifikálás, elfogadás vagy megerősítés
HTML Document 35. Cikkely - Csatlakozás
HTML Document 36. Cikkely - Hatálybalépés
HTML Document 37. Cikkely - Fenntartások
HTML Document 38. Cikkely - Felmondás
HTML Document 39. Cikkely - Pénzügyi ideiglenes rendelkezések
HTML Document 40. Cikkely- Titkársági ideiglenes rendelkezések
HTML Document 41. Cikkely - Letéteményes
HTML Document 42. Cikkely - Hiteles szövegek
HTML Document I. Melléklet - Azonosítás és ellenőrzés
HTML Document II. Melléklet - 1. rész - A döntőbírósági eljárás
HTML Document II. Melléklet - 2. rész - Békéltetés