This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Tanácsi következtetések - 2006. december 18.

A Környezetvédelmi Tanács 2006. december 18-án következtetéseket fogadott el a biológiai sokféleség megőrzéséről.

A következtetésekben a Tanács üdvözli a Bizottság 2006. májusban elfogadott közleményét és a 2010-ig és azon túlra szóló cselekvési tervét és többek között az alábbi fő témakörökre vonatkozóan fogalmaz meg intézkedési javaslatokat:

 • a Natura 2000 hálózat létrehozásának befejezése, eredményes kezelése és megfelelő finanszírozása, a Natura 2000 hálózat egységességének, összekapcsolhatóságának és rugalmasságának értékelése;
 • a biológiai sokféleség védelmi szempontok és az ökoszisztéma szolgáltatások integrálása az érintett ágazatok politikájába;
 • a tengeri biodiverzitás védelemre irányuló erőfeszítések fokozása;
 • az EU erdészeti akciótervének végrehajtására irányuló erőfeszítéseinek folytatása;
 • a mezőgazdaságban a genetikai sokféleség megóvására irányuló intézkedések - különösen az in situ és on farm megőrzés - erősítése;
 • a stratégiai környezeti vizsgálatokban és környezeti hatásvizsgálatokban a biológiai sokféleség védelmi szempontok megfelelő figyelembevétele;
 • az inváziós idegen fajokkal kapcsolatos uniós stratégia és hatékony korai előrejelző rendszer kidolgozása;
 • a genetikailag módosított szervezetekre vonatkozó uniós jogalkotási keret - különösen a a környezeti kockázatértékelésre, a monitrozási tervekre és az azonosítási rendszerekre vonakozó rendelkezések - teljes körű alkalmazásának fontossága;
 • a biodiverzitással kapcsolatos egyezmények együttműködésének erősítése;
 • a nemzeti biológiai sokféleség védelmi stratégiák és cselekvési tervek végrehajtásának fontossága;
 • a genetikai erőfossásokhoz való hozzáférés és az előnyök megosztásával kapcsolatos nemzetközi rendszer kidolgozásának mielőbbi befejezése a COP-10 előtt;
 • a genetikailag módosított szervezetek határokat átlépő szállítására vonatkozó dokumentációs követelményeiről szóló MOP-3 határozat teljes körű végrehajtásának fontossága;
 • a nemzeti joghatóságon kívül eső tengeri területei biológiai sokféleségének védelméről szóló ENSZ tengerjogi egyezmény szerinti végrehajtási megállípodás kidolgozásának támogatása;
 • a Részes Felek 9. találkozójának (Bonn, 2008. május) kulcsfontosságú kérdéseivel kapcsolatos előkészületek;
 • a 2005. évi "Európai konszenzus a fejlesztési politikáról" című dokumentumban körvonalazott kötelezettségvállalás megerősítése;
 • a biológiai sokféleséggel kapcsoaltos megfontolások beépítése a partnerországok és -régiók fejlesztési stratégiáiba;
 • a tagállamok felhívása, hogy növeljék a biológiai sokféleség támogatását;
 • a kereskedelem biológiai sokféleségre gyakorolt hatásainak enyhítése;
 • az illegális fakitermelés elleni erőfeszítések jelentősége;
 • a vadon élő veszélyeztetett állat- és növényfajok természetes környezetükben való fennmaradásának biztosítására különböző lehetőségek feltárása, a Washingtoni Egyezmény (CITES) és a vonatkozó EK jogszabályok eredményes végrehajtása;
 • az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodásának támogatására prioritástevékenységeket tartalmazó átfogó program kidolgozása,
 • az Unión belül az éghajlatváltozás miatt leginkább veszélyeztetett élőhelyek és fajok vizsgálata;
 • a biodiverzitás kutatás és megőrzés finanszírozásának kérdésköre;
 • a jelentéstételi kötelezettségek egyszerűsítése;
 • a 2010-es célkitűzés megvalósításának értékelésére kidolgozott biodiverzitás indikátorok véglegesítése.

DOC A Tanács következtetései - angol nyelven Download
DOC A Tanács következtetései - magyar nyelven Download