This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder CBD at National level

A Biológiai Sokféleség Egyezményt 1992-ben Rio de Janeiróban az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia keretében nyitották meg aláírásra és a kellő számú csatlakozást követően 1993-ban lépett hatályba. Magyarország képviseletében a köztársasági elnök 1992. június 13-án Rióban írta alá az Egyezményt, majd az Országgyűlés 1993. december 29-én egyhangú határozattal (103/1993 OGY határozat) döntött annak megerősítéséről. Az Egyezmény kihirdetésére 1995. szeptember 28-án a Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről szóló 1995. évi LXXXI törvénnyel került sor.

A Biológiai Sokféleség Egyezmény megvalósulásával kapcsolatos hazai vonatkozásokról az egyes részterületeknél található bővebb információ.

Folder Nemzeti Biodiverzitás Stratégia és egyéb akciótervek
Folder National reports
Folder Relevant legislation