This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Hazai génmegőrzés

Az ENSZ Környezet és Fejlődés Konferenciáján 1992-ben állam- és kormányfők elfogadták a biológiai sokféleségről szóló egyezményt, amelyet Magyarország az elsők között írt alá. A világegyezmény legfőbb célkitűzése a földi élet, az emberiség fennmaradásához elengedhetetlenül szükséges biológiai változatosság, ezen belül a genetikai sokféleség megőrzése. Hazánk az egyezményt az 1995. évi LXXXI. törvényben hirdette ki. Az Biológiai Sokféleség Egyezményen kívül az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) különös hangsúlyt fektet a világ genetikai erőforrásainak megőrzésére és fenntartható használatára. A haszonnövények területén az Élelmezési és Mezőgazdasági Célú Növényi Genetikai Erőforrásokról szóló Nemzetközi Egyezmény (ITPGRFA) ennek a célnak a megvalósítását szolgálja. A FAO Egyezményt 2001-ben fogadták el a részes felek, Magyarország 2004. március 4.-én csatlakozott, és a 358/2004. (XII. 26.) Kormány rendeletben hirdetett ki.

A fenti két nemzetközi egyezmény is előírja, hogy Magyarországnak is meg kell teremtenie és fenn kell tartania a növények, állatok és mikroorganizmusok ex-situ megőrzésének és kutatásának feltételeit és in-situ megőrzését. A FAO második jelentése (The State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, FAO, 2010) többször is utal az ex situ és az in situ növényi génmegőrzés alapvető fontosságára, hiszen a 20. század eleje óta a mezőgazdasági növényi génforrások 70%-a elveszett. A génbankokban őrzött nemzeti vagyon hosszú távú fenntartása, a pótolhatatlan közkincsünkért felelős génbank-hálózat magas szintű működtetése a magyar állam alapvető érdeke és egyben feladata. Hosszabb távú cél a génbankokban őrzött tájfajták visszajuttatása a termelésbe - a hazai GMO mentesség fenntartásával együtt - megerősítve ezzel Magyarország élelmiszerbiztonságát. A génmegőrzési feladatok országos szintű szakmai koordinálása és a génbankok hálózattá szervezése a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ feladata a többi hazai génbankkal és génmegőrző egyesülettel szorosan együttműködve.

Folder A génmegőrzési intézmények és kiemelt programjaik támogatásáról szóló stratégia (2019 – 2022)
Folder Hazai stratégia a genetikai erőforrások megőrzéséről (2013-2020)
Folder Növényi Génbank Tanács
Folder Génbankok, génmegőrző intézmények
Folder A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről szóló megállapodás
Folder Állami génmegőrzési feladatok
Folder Kiemelt génmegőrzési mintaprogramok
Folder Pannon Magbank Life+ Projekt
PDF 2009. május 22-i Országgyűlési Nyílt Nap ajánlásai a génmegőrzésről Download