This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Tisza Biodiverzitás Program

Conservation and Restoration of the Globally Significant Biodiversity of the Tisza River Floodplain Through Integrated Floodplain Management

A három éves Tisza Biodiverzitás Programot a Környezetvédelmi Világalapon (GEF) keresztül az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) finanszírozza és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala hajtja végre.

A munka fő célja a tisza-menti ártéri tájgazdálkodási kezdeményezések összefogása, érdekképviseletük megszervezése. Ezen kívül azt próbálja elősegíteni, hogy e természetkímélő és remélhetőleg egyre jövedelmezőbb gazdálkodási forma minél nagyobb teret nyerjen az ember és a természet javára egyaránt. 

A projekt a tiszai ártér biológiai sokféleségének megőrzését és növelését elősegítő ártéri tájgazdálkodási kezdeményezéseket fogja össze. Elősegíti, hogy a mintaterületek mintegy 1600 km2-nyi összterületén jelentős mértékben javuljanak az ártéren folyó gazdálkodás feltételei, illeszkedve a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének megvalósításához. Az ártéri tájgazdálkodás számára kedvező jogszabályi és intézményi környezet kialakítását is célozza. A fejlesztések révén ugyan kisebb mértékben, de pozitív hatása lehet az Alföld közel 20%-át kitevő, 9400 km2-nyi ártéri terület kezelésére, annak kiemelt természeti értékeinek megőrzésére (pl. holtágak, kubikok, lápok). Mindez közvetlenül és közvetve is gyarapítja a Tisza mentén a biológiai sokféleséget, a tájműködés fenntartását, a fenntartható vízkészletgazdálkodást.

A program általános célja, hogy a biológiai sokféleség megőrzését, gyarapítását szolgáló, holisztikus szemléletű ártéri tájgazdálkodási rendszert tegye meghatározó gazdálkodási formává a Tisza árterén.  E tájhasználati forma egyszerre növelheti a gazdálkodók jövedelmét és gyarapíthatja a természeti értékeket.

Bővebb magyar nyelvű informácó (www.elotisza.hu)
Projektleírás angol nyelven