This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Event Beszámoló az IPBES első plenárisáról (Bonn, 2013. január)

Az IPBES első plenárisát 105 tagország és 500 fő részvételével tartották Bonn-ban. A találkozóról részletes angol nyelvű összefoglaló itt olvasható.

 

IPBES plenárisának működésére vonatkozó eljárásrend

Az IPBES első plenárisa elfogadta a platform eljárásrendjét (Rules of Procedure- RoP), amely a plenáris valamint az ágazatközi szakértői testület (MEP) üléseinek előkészítéséhez, megszervezéséhez és munkájához szükséges eljárási kereteket biztosítja, ezáltal garantálva, hogy az IPBES megfelelően elláthassa feladatait. Az elfogadott dokumentumban továbbra is megoldatlan kérdésként szerepel a regionális gazdasági együttműködési szervezetek (REIO) tagságának lehetősége, valamint a MEP tagok jelölésére és kiválasztására vonatkozó végleges szabályok.

A Titkárság előzetesen elkészített egy az ENSZ rendszerében alkalmazottak szerinti RoP terveztet, amelyet az erre alakult contact group feladata volt véglegesíteni. A contact group elnöklését Robert Watson (UK) és Leonel Sierralta Jara (Chile) vállalta el.

A négy napig tartó munka során több érzékeny kérdésben is komoly vita alakult ki a tagállamok között. Az IPBES Bureau tagok MEP-ben betöltött státuszát illetően végül abban sikerült egyezségre jutni, hogy a Bureau tagjai megfigyelőként részt vehetnek a MEP ülésein. Az IPBES plenáris elnöki posztjáról napokon keresztül nem sikerült egyezségre jutni, így átmeneti megoldásként alelnökök vezették az ülést. A végső kompromisszum szerint a malajziai, majd a brit jelölt tölti be az első periódus elnöki posztját, félidőben váltva egymást. A regionális gazdasági együttműködési szervezetek (REIO) tagsága – amely elsősorban az EU-t érinti – szintén több körös vitát eredményezett. Az EU-n kívüli országok kifejezték abbéli aggodalmukat, hogy ezzel az EU esetleg többletjogokhoz jut. Brazília kezdeményezésére az EU annyi szavazattal rendelkezhetne majd, ahány tagállama részt vesz az adott ülésen. Az IPBES-nek jelenleg 105 tagállama van, így a többi ország, - a nemzetközi szervezetekhez hasonlóan – jelenleg megfigyelőként vehet részt az ülésein. A megfigyelők státuszáról szóló vita éppen ezért sokakat érintett. Tekintettel az egyes plenáris üléseken való részvétel magas költségeire a felek abban egyezte meg, hogy a megfigyelők számára nem finanszírozza a szervezet a költségeket.Az IPBES első munkaprogramja (initial work programme)

A plenáris döntött arról, hogy az ágazatközi szakértői testületnek (MEP) a Brueau-val közösen kell kidolgoznia a 2014-2018-as időszakra szóló munkaprogram tervezetét.  E Titkárság ezt követően elkészíti a munkaprogram végrehajtásának költségtervét az IPBES második, 2013. decemberi plenárisát megelőzően. A Titkárság a MEP munkájának támogatása érdekében egy ágazatközi szakértői workshopot szervez, melynek feladata, hogy minél szélesebb körű észrevételeket, inputokat gyűjtsön össze az IPBES munkájával és koncepciójával kapcsolatban.  Emellett az érintettek minél szélesebb körű bevonása érdekében konzultációs folyamat (vélhetően internetes) kezdődik.

Az IPBES ágazatközi szakértői paneljének (MEP) tagjai

Az IPBES első plenárisa választotta meg a platform ágazatközi szakértői testületének (MEP) kétéves kiindulási időszakára szóló tagjait (ENSZ régiónként 5-5 főt, vagyis a világból összesen 25 szakértőt). A kiindulási időszakot követően hároméves mandátumot szereznek majd a panel tagjai, akik újraválaszthatóak lesznek.

A kiválasztás során a legfontosabb szempont az volt, hogy a régiókat képviselő szakértők minél többféle szaktudással, a szakterületükön nagy tapasztalattal és lehetőleg tudományos végzettséggel, valamint nemzetközi jártasággal/ nyelvtudással rendelkezzenek, ill. a különböző földrajzi egységek is képviselve legyenek. A MEP tagjai független szakértők, akik a delegáló régió érdekeit figyelembe véve saját szaktudásuk alapján nyilatkoznak és nem kormányzati álláspontot képviselnek.

A Kelet-Európai ENSZ régió tagjaként Magyarország decemberben Török Katalint, Báldi Andrást és Pataki Györgyöt jelölte MEP tagnak, azonban múlt héten már a kiválasztási folyamat elején nyilvánvalóvá vált, hogy szerencsés esetben is csak maximum két fő kerülhet be közülük. Nagy eredménynek tartjuk, hogy a több napig tartó, komoly vitát generáló regionális egyeztetéseket követően Báldi András zoológus és Pataki György közgazdász is be lett választva az ágazatközi szakértői testületbe. A minisztérium részéről fontosnak tartjuk, hogy a magyar tagokon keresztül Török Katalin is valamilyen formában be legyen vonva az IPBES-szel kapcsolatos folyamatba. A MEP találkozójára idén két alkalommal, 2013. májusban és ősszel kerül sor.

Kanada javaslatára valószínűleg a jelölt, de meg nem választott szakértők bevonása a panel munkájába is megtörténik majd valamilyen formában.

 A MEP 25 tagja a 2013-2014-es időszakra:

Afrika: Jean Bruno Mikisa (Central African Republic), Moustafa Mokhtar Ali Fouda (Egypt), Sebsebe Demissew (Ethiopia), Callistus Akosim (Nigeria) Rodger Lewis Mpande (Zimbabwe);

Ázsia-Csendes Óceánia: Bojie Fu (China), Randolph Thaman (Fiji), Dedy Darnaedi (Indonesia), Mehrasa Mehrdadi (Iran), Yousef Saleh Al-Hafedh (Saudi Arabia);

Kelet-Európa: Tamar Pataridze (Georgia),András Báldi (Hungary), György Pataki (Hungary), Gunay Erpul (Turkey), Nigmet Uzal (Turkey);

Latin-Amerika és Karibi-térség: Sandra Myrna Díaz (Argentina), Carlos Alfredo Joly (Brazil), Edgar Selvin Pérez (Guatemala), Julia Carabias Lillo (Mexico), Floyd M. Homer (Trinidad and Tobago);

Nyugat Európa és egyéb államok: Mark Lonsdale (Australia), Eva Roth (Denmark), Paul Leadley (France), Philip Lyver (New Zealand), Ann M. Bartuska (United States).

Intézményi felépítés

A platform Titkárságát a UNEP biztosítja, székhelye pedig Bonn-ban lesz. Az intézményi kapcsolatok biztosítása érdekében a UNEP a platform munkájába bevonja az ENSZ érintett intézményeit: a UNESCO-t, a FAO-t és a UNDP-t. 

Pénzügyi és költségvetési kérdések

A platformnak nincs kötelező tagdíja, csupán önkéntes hozzájárulást lehet fizetni.