This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

Folder Nagojai Jegyzőkönyv végrehajtása az Európai Unióban

2012. október 4-én az Európai Bizottság előterjesztette javaslatát a Nagojai Jegyzőkönyv uniós szintű végrehajtásáról."A genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv” végrehajtását szolgáló rendelet-tervezet egyfelől védeni kívánja a genetikai erőforrásaikat és kapcsolódó hagyományos ismereteiket rendelkezésre bocsátó országok, őslakosok és helyi közösségek jogait, másfelől jogbiztonságot kíván teremteni ahhoz, hogy az európai kutatók az említett erőforrások minőségi mintáihoz megbízható módon, alacsony költségráfordítással férhessenek hozzá.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa végül 2014-ben fogadta el a rendeletet a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásával kapcsolatban a felhasználókra vonatkozó, a Nagojai Jegyzőkönyv szerinti, az Unióban alkalmazandó megfelelési szabályokról.

 

URL Az Európai Bizottság javaslata a Nagojai Jegyzőkönyv uniós végrehajtásáról - 2012. október
PDF Az Európai Parlament és Tanács 511/2014/EU rendelete Download