This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Megjelent a 2010 utáni időszakra szóló EU Biodiverzitás Stratégia

A Bizottság Európa biológiai sokféleségének védelmét és javítását célzó tízéves stratégiát terjesztett elő. A stratégia hat célt fogalmaz meg, amelyek a biodiverzitás csökkenésének fő okait igyekszenek megszüntetni, valamint – a biodiverzitásra vonatkozó célkitűzéseknek a kulcsfontosságú ágazati politikákba ágyazása révén – mérsékelni fogják az Unióban a természetre és az ökoszisztéma-szolgáltatásokra nehezedő nyomást. Emellett foglalkozik a biodiverzitás csökkenésének globális aspektusaival is, biztosítva, hogy az EU világszerte hozzájáruljon a biológiai sokféleség csökkenése elleni küzdelemhez. A stratégia összhangban van az EU által 2010-ben Nagoyában, Japánban tett kötelezettségvállalásokkal.

 További információk:

EU Biodiverzitás Stratégia 2020

Release date 04/05/2011