This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Magyarország is részt vesz a Biológiai Sokféleség Egyezmény világkonferenciáján

Tóth Katalin a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára képviseli Magyarországot Indiában október 17-19. között a Biológiai Sokféleség Egyezmény döntéshozó szervének találkozóján. A több mint 170 ország részvételével zajló csúcstalálkozó tárgyalásaiba állami vezetők is bekapcsolódnak.

Az indiai csúcstalálkozó egyik kiemelt célja az élővilág-megőrzés 2020-ig tartó stratégiai tervének végrehajtásához szükséges további teendők megvitatása és az eddigi lépések értékelése. A világszintű célok régiós konkretizálására tavaly a magyar EU elnökség alatt került sor, amikor az uniós szakminiszterek elfogadták az EU biodiverzitás stratégiáját.

Concerned URL http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/magyarorszag-is-reszt-vesz-a-biologiai-sokfeleseg-egyezmeny-vilagkonferenciajan
Release date 17/10/2012

A Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára a konferencián bejelentette, decemberben hazánk biztosít helyszínt egy genetikai erőforrásokról szóló közép-kelet-európai szakértői ülésnek, hozzájárulva ezzel a régió országainak együttműködéséhez. Tóth Katalin ismertette, hogy a két évvel ezelőtti nagojai csúcstalálkozó óta milyen lépéseket tett hazánk a világszintű stratégiai terv megvalósításáért.

A helyettes államtitkár leszögezte, hogy Magyarországon sikeresen zajlik a Pannon Magbank Life+ program, amelynek célja a Pannon biogeográfiai régió vadon élő növényeinek magbankban való megőrzése a természetes élőhelyen történő védelem biztonsági kiegészítéseként.  Hozzátette, hogy a világon egyedülálló kezdeményezésnek számít a mezőgazdasági és vadonélő növényeket együttesen megőrző génbank megalapítása.

Arról is tájékoztatott, hogy a magyar kormány által 2011-ben elfogadott Nemzeti Vidékstratégia már figyelembe veszi a biológiai sokféleség megőrzésének kulcsszempontjait. Elmondta, hogy tavaly  lezárult az európai jelentőségű természetvédelmi területek (a Natura 2000 hálózat) kijelölésének folyamata. Így, hazánkban a nemzeti vagy európai uniós jogszabályok alapján védelemben részesülő területek az ország 22 %-át fedik le.