This site uses cookies in order to function as expected. By continuing, you are agreeing to our cookie policy.
Agree and close

News Megjelent a Nagojai Jegyzőkönyv bizottsági végrehajtási rendelete

Release date 21/10/2015

A biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható használatának, valamint a genetikai erőforrások hasznosításából származó hasznok igazságos és méltányos megosztásának általános keretét a Biológiai Sokféleség Egyezmény tartalmazza. Az Egyezményhez csatolt Nagojai Jegyzőkönyv célja a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés és a hasznosításukból származó hasznok megosztásának a szabályozása. Az Európai Unió területén ezt a kérdéskört az Európai Parlament és Tanács 511/2014/EU rendelete szabályozza. A most megjelent bizottsági végrehajtási rendelet az 511/2014-es rendelet uniós szintű végrehajtásának eszköze, mely 4 fő területen hoz részletszabályokat:

  • Gyűjtemények nyilvántartása
  • Nyilatkozattétel az ellenőrzőpontokon a kellő gondosság megvalósulásáról
  • Adatok feltöltése a hozzáféréssel és haszonmegosztással foglalkozó információs központba (ABS-CH)
  • Bevált gyakorlatok elismertetése

A végrehajtási rendelethez tartozó mellékletek az alábbi űrlapokat tartalmazzák:

  • I. melléklet: A 3. cikk (1) bekezdése értelmében a gyűjtemények nyilvántartásába való felvétel iránti kérelemmel együtt benyújtandó információk
  • II. melléklet: A kellő gondosságra vonatkozó, az 5. cikk (2) bekezdése értelmében a kutatásfinanszírozás szakaszában benyújtandó nyilatkozat mintája
  • III. melléklet: A kellő gondosságra vonatkozó, a 6. cikk (1) bekezdése értelmében a végső termékfejlesztés szakaszában benyújtandó nyilatkozat mintája
  • IV. melléklet: A 8. cikk (1) bekezdése értelmében a bevált gyakorlat elismerése iránti kérelemmel együtt benyújtandó információk

Please note that this information has expired.